Crucigrama Expres
Àgora Barcelona
Brabander, Ajuntament de Barcelona, 2005
agora barcelona

Des de temps immemorials la gent de Barcelona ha aprofitat moltes estones lliures per passejar per les places de la ciutat. Grans o petites, noves o carregades d’història, les places de Barcelona són veritables espais de comunicació i de plaer.

Àgora Barcelona reprodueix el plànol de la ciutat, en el qual els jugadors proven de dominar cada districte col·locant els seus passejants per les diferents places de la ciutat. Al final, qui hagi destribuït millor els seus passejants s’endurà la victòria.

www.mesadejuegos.blogspot.com
www.faidutti.com
www.trictrac.net
www.ludigaume.be
www.jeuxsoc.free.fr